doradztwo zawodowe

Uczelnie sztuk pięknych

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  – www.asp.katowice.pl

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – www.asp.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – www.asp.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – www.asp.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – www.asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – www.asp.waw.pl

Akademia Sztuki W Szczecinie – www.akademiasztuki.eu

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – www.uap.edu.pl

 

Wydziały sztuk plastycznych innych uczelni

Wydział Sztuki Pięknych Uniwerstytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Artystyczny w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Instytut Sztuki w Cieszynie – www.instytutsztuki.us.edu.pl

Instytut Sztuk Pięknych w Częstochowie – www.isp.ajd.czest.pl

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – www.umcs.pl

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wa.uz.zgora.pl
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – www.wpa.amu.edu.pl
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach –  www.uniwersytetradom.pl
Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – www.wydzialsztuki.up.krakow.pl
Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – www.ur.edu.pl
Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – www.uwm.edu.pl