kontakt

UWAGA! 
Zmiany w adresach naszej poczty e-mail.
Prosimy kierować korespondencję e-mail na poniższe aktualne adresy poczty.

Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora
ul. Kosmonautów 8
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 260 32 40
fax  32  260 28 68
e-mail: sekretariat@lsp.dg.pl

Dyrektor: mgr Ewelina Piasecka-Woźniczka
e-mail:  dyrektor@lsp.dg.pl

Wicedyrektor ds. ogólnokształcących: mgr Anna Stokłosa-Grygierzec
e-mail: wicedyrektor@lsp.dg.pl

Wicedyrektor ds. arytystycznych: mgr Marcin Korek
e-mail: wicedyrektorart@lsp.dg.pl

Biblioteka: biblioteka@lsp.dg.pl
Samorząd uczniowski: samorzad@lsp.dg.pl
Rada rodziców: radarodzicow@lsp.dg.pl