MŁODE GŁOWY

Szkoła bierze udział w projekcie badawczym Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską, we współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, prowadzącą od lat badania naukowe wśród uczniów polskich szkół, realizującym w roku szkolnym 2022/2023 bezpłatny projekt badawczy pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE.

Oficjalna strona projektu: www.mlodeglowy.pl


MŁODE GŁOWY_List Do Rodziców i wzór zgody

MŁODE GŁOWY_List Do UCZNIÓW