do pobrania

plan lekcji 19 luty 2024

Plan pracy szkoły – harmonogram – kalendarz 2023-2024

STATUT LSP 2023 od 01.09.2023

Wykaz podręczników 2023-2024


ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – LSP 2023

PLAN PRACY SZKOŁY – harmonogram – kalendarz 2022-2023

KONSULTACJE 2022-2023 od 17 IV 2023

DRUGI JĘZYK OBCY Decyzja dyrektora o zwolnieniu z drugiego języka obcego Załącznik nr 3 2022

DRUGI JĘZYK OBCY Wniosek o zwolnienie ucznia z drugiego języka obcego niepełnoletni Załącznik nr 1 2022

DRUGI JĘZYK OBCY Wniosek o zwolnienie ucznia z drugiego języka obcego pełnoletni Załącznik nr 2 2022

DZIENNIK ELEKTRONICZNY REGULAMIN wrzesień 2022

EGZAMIN DYPLOMOWY regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych wrzesień 2022

MOBBING PROCEDURA LSP 2022

OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH oświadczenie dyplomanta do regulaminu obrony prac dyplomowych 2022

PROCEDURA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA wrzesień 2022

PROCEDURA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU PRÓBY SAMOBÓJCZEJ wrzesień 2022

WYCIECZKA ROZLICZENIE FINANSOWE 2022 zał. 5

WYCIECZKA ZGODA RODZICÓW wzór 2022 zał. 3

WYCIECZKA ZOBOWIĄZANIE UCZNIA do przestrzegania regulaminu wycieczki 2022 zał. 4

ARCHIWUM PRAC UCZNIÓW regulamin wrzesień 2022

BIBLIOTEKA SZKOLNA LSP regulamin 2022

DRUGI JĘZYK OBCY Procedura zwalniania z drugiego języka obcego 2022

PLENER regulamin 2022

PROCEDURA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH wrzesień 2022

RADA PEDAGOGICZNA REGULAMIN LSP 2022

RELIGIA ETYKA PROCEDURA WYBORU ZWOLNIENIA UCZNIA z RELIGII ETYKI 2022

RELIGIA ETYKA DEKLARACJA WYBORU REZYGNACJI Załącznik nr 1 do procedury 2022

SPECJALIZACJA regulamin wyboru specjalizacji przez uczniów od roku 2020-2021 2022

WF PODANIE o zwolnienie z zajęć WF Załącznik nr 1 do procedury zwolnienia 2022

WF PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA z WF 2022

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE rezygnacja_uczeszczania_wdz 2022

WYCIECZKA KARTA WYCIECZKI wzór LSP 2022 zał. 1

WYCIECZKA LISTA UCZESTNIKÓW wycieczki 2022 zał. 2

WYCIECZKA REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH LSP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2022

ZWALNIANIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH procedura 2022

Uchwały Rady Rodziców 2020

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka

KLAULZA INFORMACYJNA RODZIC/OPIEKUN – RODO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEBEZPIECZEŃSTWA w LSP 2022


 

Linki:

http://www.cke.edu.pl/

http://cea.art.pl/

http://www.oke.jaworzno.pl/